Lịch phục vụ

Thống kê

1768115
  • Tài liệu số: 2882
  • Tổng lượt truy cập: 1768115
  • Hôm nay: 956
  • Hôm qua: 1436
  • Tuần này: 5634
  • Tuần trước: 6034
  • Tháng này: 10322
  • Tháng trước: 28635

TÀI LIỆU SỐ

ID và mật khẩu truy cập CSDL điện tử dùng chung của CBGV và sinh viên đăng ký ID và mật khẩu truy cập CSDL điện tử dùng chung của CBGV và sinh viên đăng ký
28/11/2022 Lượt xem : 133


Hướng dẫn tra cứu tài liệu số Hướng dẫn tra cứu tài liệu số
10/07/2022 Lượt xem : 155


Giới thiệu về các bộ CSDL điện tử dùng chung và cổng tìm kiếm tập trung Giới thiệu về các bộ CSDL điện tử dùng chung và cổng tìm kiếm tập trung
28/09/2022 Lượt xem : 126

Giới thiệu về 6 bộ CSDL điện tử dùng chung, cung cấp địa chỉ đăng nhập và nơi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ cổng tìm kiếm tập trung.


Danh mục tài liệu số hoá năm 2022 Danh mục tài liệu số hoá năm 2022
29/08/2022 Lượt xem : 373


Danh mục 5 bộ CSDL điện tử dùng chung, hướng dẫn truy cập cổng tìm kiếm tập trung và hướng dẫn thay đổi, reset mật khẩu Danh mục 5 bộ CSDL điện tử dùng chung, hướng dẫn truy cập cổng tìm kiếm tập trung và hướng dẫn thay đổi, reset mật khẩu
24/08/2022 Lượt xem : 235


Hướng dẫn khai thác CSDL điện tử dùng chung qua cổng tìm kiếm tập trung của VNEUs Hướng dẫn khai thác CSDL điện tử dùng chung qua cổng tìm kiếm tập trung của VNEUs
21/07/2022 Lượt xem : 262


Hướng dẫn truy cập 6 bộ Cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung Hướng dẫn truy cập 6 bộ Cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung
05/11/2022 Lượt xem : 389

 Gồm CSDL: Sage, Emerald , Springer , Elsevier , IG Publishing ,  bộ CSDL Tài chính – Kinh tế - Vĩ mô thông qua phần mềm fiinpro.


1 2
Lên đầu trang