Lịch phục vụ

Tìm kiếm tài liệu số

Kết quả tìm kiếm : 75 Sắp xếp:

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2020 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2020
Tác giả : Bùi Nữ Hoàng Anh
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 27/08/2021
Cơ sở khoa học của  việc giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Cơ sở khoa học của việc giảm nghèo bền vững cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Tác giả : Trung, Hà Quang
Năm XB : 2014 |

Ngày tạo: 25/02/2016
Ảnh hưởng của đô thị hóa đến việc làm của người nông dân tỉnh Vĩnh Phúc Ảnh hưởng của đô thị hóa đến việc làm của người nông dân tỉnh Vĩnh Phúc
Tác giả : Ngô Thị Cẩm Linh
Năm XB : 2014 |

Ngày tạo: 26/11/2021
Ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào đến hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào đến hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Hảo,Nguyễn Thị Phương
Năm XB : 2014 |

Ngày tạo: 25/09/2017
Phát triển bưởi đoan hùng và hồng gia thanh ở tỉnh Phú Thọ theo hướng sản xuất hàng hóa Phát triển bưởi đoan hùng và hồng gia thanh ở tỉnh Phú Thọ theo hướng sản xuất hàng hóa
Tác giả : Hương,Nguyễn Thị Thu
Năm XB : 2015 |

Ngày tạo: 25/09/2017
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam
Tác giả : Mỹ,Ngô Thị
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 25/09/2017
Các yêu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC Các yêu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC
Tác giả : Võ Thy Trang
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 29/12/2020
Factors affecting the satisfaction of investors in industrial zones of Thai Nguyen province Factors affecting the satisfaction of investors in industrial zones of Thai Nguyen province
Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 08/11/2022
Customer Behavior, Emotional Labour, and Employee’s Emotional Outcome in Hotel Industry in Thai Nguyen Province Customer Behavior, Emotional Labour, and Employee’s Emotional Outcome in Hotel Industry in Thai Nguyen Province
Tác giả : Mai Việt Anh
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 25/07/2018
The solutions to enhance the use of management accounting in small and medium enterprises in Thai Nguyen Province The solutions to enhance the use of management accounting in small and medium enterprises in Thai Nguyen Province
Tác giả : Trương Thị Việt Phương
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 10/08/2018
Lên đầu trang