Lịch phục vụ

Tìm kiếm tài liệu số

Kết quả tìm kiếm : 6 Sắp xếp:

Hướng dẫn tập luyện kỹ chiến thuật Bóng rổ Hướng dẫn tập luyện kỹ chiến thuật Bóng rổ
Tác giả : Phạm Đức Toàn;Trần Thị Tiệp
Năm XB : 2018 |

Ngày tạo: 22/03/2024
Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên
Tác giả : Nguyễn Đức Huy
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 19/03/2021
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trự tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trự tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tác giả : Phạm Thị Nga ;Phạm Thị Thu Hường
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 12/01/2022
Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Tác giả : Tạ Thị Thanh Huyền;Phạm Thị Ngọc Vân;Dương Thanh Tình
Năm XB : 2021 |

Ngày tạo: 06/11/2023
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học điền kinh Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học điền kinh
Tác giả : ,Nguyễn Thị Phương Trang;,Nguyễn Ngọc Bính;,Mai Xuân Hùng
Năm XB : 2023 |

Ngày tạo: 26/05/2023
Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam
Tác giả : PGS.TS. Hoàng Thị Thu
Năm XB : 2024 |

Ngày tạo: 10/06/2024
Lên đầu trang