Lịch phục vụ

Tìm kiếm tài liệu số

Kết quả tìm kiếm : 98 Sắp xếp:

CAUSALITY: MODELS, REASONING, AND INFERENCE CAUSALITY: MODELS, REASONING, AND INFERENCE
Tác giả : PEARL,JUDEA
Năm XB : |

Ngày tạo: 17/12/2013
Business and Economics Business and Economics
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 22/04/2014
An Outline of American History An Outline of American History
Tác giả : ,Howard Cincott
Năm XB : |

Ngày tạo: 22/04/2014
Collins Skills for the Toeic Test Collins Skills for the Toeic Test
Tác giả : ,Collins
Năm XB : |

Ngày tạo: 09/05/2017
Solutions elementary student Solutions elementary student"s book
Tác giả : Davies Paul A
Năm XB : |

Ngày tạo: 23/10/2020
International Economics International Economics
Tác giả : Salvatore Dominick
Năm XB : |

Ngày tạo: 28/10/2020
American Government Today American Government Today
Tác giả : Lipsky,Micheal
Năm XB : 1974 |

Ngày tạo: 22/04/2014
Introduction to Mathematic Statistics Introduction to Mathematic Statistics
Tác giả : Hogg,Robert V.
Năm XB : 1978 |

Ngày tạo: 27/09/2013
Economy Wide Models  and Development  Planning Economy Wide Models and Development Planning
Tác giả : R,CHARLESR.BLITZE
Năm XB : 1980 |

Ngày tạo: 17/12/2013
Estimating Accounting Prices for Project Appraisal Estimating Accounting Prices for Project Appraisal
Tác giả : Powers,Terry A.
Năm XB : 1981 |

Ngày tạo: 05/03/2014
Lên đầu trang