Lịch phục vụ

Tìm kiếm tài liệu số

Kết quả tìm kiếm : 2602 Sắp xếp:

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ
Tác giả : Anh,Trần Thị Lan
Năm XB : |

Ngày tạo: 12/06/2014
Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc
Tác giả : Nhung,Trần Thị Tuyết
Năm XB : |

Ngày tạo: 13/01/2015
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên
Tác giả : Cường,Trần Đức
Năm XB : |

Ngày tạo: 26/02/2016
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc
Tác giả : Hoàn, Mai Lê
Năm XB : |

Ngày tạo: 04/05/2016
Cơ sở khoa học sửa đổi và hoàn thiện Luật Thương mại trong hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với thực tiễn thương mại Cơ sở khoa học sửa đổi và hoàn thiện Luật Thương mại trong hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với thực tiễn thương mại
Tác giả : Chắt,Phạm Văn; Thọ,Lê Thị Bích; Quý,Phan Gia; Nhân,Võ Duy
Năm XB : 2004 |

Ngày tạo: 05/12/2012
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.
Tác giả : Hương,Vũ Thị Thu
Năm XB : 2012 |

Ngày tạo: 21/01/2016
Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
Tác giả : Hiếu,Nguyễn Trung
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 06/10/2016
Những giải pháp chủ yếu nhằm tạo việc làm cho thanh niên huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Những giải pháp chủ yếu nhằm tạo việc làm cho thanh niên huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Hựu,Trần Xuân
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 29/09/2016
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - Chi nhánh thị xã Phú Thọ Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thị xã Phú Thọ
Tác giả : Cường,Cù Cảnh
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 20/10/2017
Đổi mới đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở tỉnh Thái Nguyên Đổi mới đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ở tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Hải,Trần Thanh
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo: 12/06/2014
Lên đầu trang