Lịch phục vụ

Thống kê

2410901
  • Tài liệu số: 3170
  • Tổng lượt truy cập: 2410901
  • Hôm nay: 182
  • Hôm qua: 766
  • Tuần này: 5662
  • Tuần trước: 5196
  • Tháng này: 19109
  • Tháng trước: 30964

Qui trình

Qui trình phòng Mượn ban hành năm 2020 Qui trình phòng Mượn ban hành năm 2020
16/09/2021 Lượt xem : 709

Qui trình phòng Mượn được ban hành năm 2020 (Kèm Quyết định số: 888/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTTV, ngày   01  tháng 10  năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về Qui định Quản lý và sử dụng Thư viện - Phụ lục 3) 


Qui trình phòng Đọc ban hành năm 2020 Qui trình phòng Đọc ban hành năm 2020
16/09/2021 Lượt xem : 637

Qui trình phòng Đọc được ban hành năm 2020 (Kèm Quyết định số: 888/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTTV, ngày   01  tháng 10  năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về Qui định Quản lý và sử dụng Thư viện - Phụ lục 3) 


Qui trình phòng Đọc - phòng Mượn năm 2020 Qui trình phòng Đọc - phòng Mượn năm 2020
15/09/2021 Lượt xem : 1038

QUY TRÌNH PHÒNG ĐỌC – PHÒNG MƯỢN (phụ lục 3)

(Kèm Quyết định số: 888/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTTV, ngày   01  tháng 10  năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về Qui định Quản lý và sử dụng Thư viện)


Qui trình phòng đọc - 2017 Qui trình phòng đọc - 2017
16/04/2020 Lượt xem : 880

Qui trình phục vụ tại phòng đọc


Qui trình phòng đọc năm 2017 Qui trình phòng đọc năm 2017
14/04/2017 Lượt xem : 2461

Qui trình phòng đọc của Thư viện trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

(Ban hành kèm theo Quyết định số:103/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTTV ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD)


Qui trình phòng mượn Qui trình phòng mượn
23/11/2012 Lượt xem : 4212


Lên đầu trang