Lịch phục vụ

Thống kê

1700908
  • Tài liệu số: 2856
  • Tổng lượt truy cập: 1700908
  • Hôm nay: 340
  • Hôm qua: 742
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 7114
  • Tháng này: 3360
  • Tháng trước: 39740

Qui trình

Qui trình phòng Mượn ban hành năm 2020 Qui trình phòng Mượn ban hành năm 2020
16/09/2021 Lượt xem : 197

Qui trình phòng Mượn được ban hành năm 2020 (Kèm Quyết định số: 888/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTTV, ngày   01  tháng 10  năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về Qui định Quản lý và sử dụng Thư viện - Phụ lục 3) 


Qui trình phòng Đọc ban hành năm 2020 Qui trình phòng Đọc ban hành năm 2020
16/09/2021 Lượt xem : 143

Qui trình phòng Đọc được ban hành năm 2020 (Kèm Quyết định số: 888/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTTV, ngày   01  tháng 10  năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về Qui định Quản lý và sử dụng Thư viện - Phụ lục 3) 


Qui trình phòng Đọc - phòng Mượn năm 2020 Qui trình phòng Đọc - phòng Mượn năm 2020
15/09/2021 Lượt xem : 192

QUY TRÌNH PHÒNG ĐỌC – PHÒNG MƯỢN (phụ lục 3)

(Kèm Quyết định số: 888/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTTV, ngày   01  tháng 10  năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về Qui định Quản lý và sử dụng Thư viện)


Qui trình phòng đọc - 2017 Qui trình phòng đọc - 2017
16/04/2020 Lượt xem : 363

Qui trình phục vụ tại phòng đọc


Qui trình phòng đọc - 2017 Qui trình phòng đọc - 2017
14/04/2017 Lượt xem : 1495


Qui trình phòng mượn Qui trình phòng mượn
23/11/2012 Lượt xem : 3360


Lên đầu trang