Lịch phục vụ

Thống kê

2410920
  • Tài liệu số: 3170
  • Tổng lượt truy cập: 2410920
  • Hôm nay: 201
  • Hôm qua: 766
  • Tuần này: 5681
  • Tuần trước: 5196
  • Tháng này: 19128
  • Tháng trước: 30964

Giáo trình-Tham khảo

Danh mục sách giáo viên biên soạn - ĐTG Danh mục sách giáo viên biên soạn - ĐTG
06/12/2024 Lượt xem : 96

Thư viện vừa bổ sung cuốn “Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam” do PGS.TS. Hoàng Thị Thu biên soạn.


Danh mục sách phòng đọc + phòng mượn tính đến 31-5-2023 Danh mục sách phòng đọc + phòng mượn tính đến 31-5-2023
31/05/2023 Lượt xem : 2209


Danh mục kho sách Thư viện tính đến ngày 15-3-2023 Danh mục kho sách Thư viện tính đến ngày 15-3-2023
16/03/2023 Lượt xem : 1247


Danh mục Kho sách Thư viện Danh mục Kho sách Thư viện
14/03/2023 Lượt xem : 3059

Các loại tài liệu tại Thư viện ( Giáo trình, sách bài tập, sách tham khảo, ngoại văn)


Danh mục sách hiện có tại Thư viện tính đến 07-3-2023 Danh mục sách hiện có tại Thư viện tính đến 07-3-2023
03/09/2023 Lượt xem : 620


Danh mục sách bổ sung tính đến tháng 02/2023 Danh mục sách bổ sung tính đến tháng 02/2023
03/07/2023 Lượt xem : 633

Sách mới bổ sung gồm có: Giáo trình, sách giáo viên biên soạn, tham khảo, sách biếu tặng, ngoại văn


Danh mục Giáo trình, sách tham khảo, ngoại văn, sách giáo viên biên soạn Danh mục Giáo trình, sách tham khảo, ngoại văn, sách giáo viên biên soạn
25/08/2022 Lượt xem : 904


1 2 3 4
Lên đầu trang