Lịch phục vụ

Thống kê

1902509
  • Tài liệu số: 2895
  • Tổng lượt truy cập: 1902509
  • Hôm nay: 584
  • Hôm qua: 950
  • Tuần này: 1534
  • Tuần trước: 7012
  • Tháng này: 6116
  • Tháng trước: 35162

Danh mục sách

Danh mục sách phòng đọc + phòng mượn tính đến 31-5-2023 Danh mục sách phòng đọc + phòng mượn tính đến 31-5-2023
31/05/2023 Lượt xem : 384


Danh mục kho sách Thư viện tính đến ngày 15-3-2023 Danh mục kho sách Thư viện tính đến ngày 15-3-2023
16/03/2023 Lượt xem : 444


Kho sách Thư viện Kho sách Thư viện
14/03/2023 Lượt xem : 1174

Các loại tài liệu tại Thư viện ( Giáo trình, sách bài tập, sách tham khảo, ngoại văn)


Danh mục sách hiện có tại Thư viện tính đến 07-3-2023 Danh mục sách hiện có tại Thư viện tính đến 07-3-2023
03/09/2023 Lượt xem : 109


Danh mục sách bổ sung mới tính đến tháng 02/2023 Danh mục sách bổ sung mới tính đến tháng 02/2023
03/07/2023 Lượt xem : 98

Sách mới bổ sung gồm có: Giáo trình, sách giáo viên biên soạn, tham khảo, sách biếu tặng, ngoại văn


Danh mục Giáo trình, sách tham khảo, ngoại văn, sách giáo viên biên soạn Danh mục Giáo trình, sách tham khảo, ngoại văn, sách giáo viên biên soạn
25/08/2022 Lượt xem : 294


Danh mục sách giáo viên biên soạn Danh mục sách giáo viên biên soạn
04/01/2022 Lượt xem : 312

Danh mục sách giáo viên biên soạn là sách do GV Nhà trường biên soạn nộp lưu chiểu hoặc biếu tặng. 


1 2 3 4
Lên đầu trang