Lịch phục vụ

Thống kê

2271277
  • Tài liệu số: 3074
  • Tổng lượt truy cập: 2271277
  • Hôm nay: 87
  • Hôm qua: 984
  • Tuần này: 2941
  • Tuần trước: 5569
  • Tháng này: 15365
  • Tháng trước: 82786

TÀI LIỆU IN

Danh mục sách phòng đọc + phòng mượn tính đến 31-5-2023 Danh mục sách phòng đọc + phòng mượn tính đến 31-5-2023
31/05/2023 Lượt xem : 1935


Danh mục kho sách Thư viện tính đến ngày 15-3-2023 Danh mục kho sách Thư viện tính đến ngày 15-3-2023
16/03/2023 Lượt xem : 978


Danh mục Kho sách Thư viện Danh mục Kho sách Thư viện
14/03/2023 Lượt xem : 2786

Các loại tài liệu tại Thư viện ( Giáo trình, sách bài tập, sách tham khảo, ngoại văn)


Danh mục sách hiện có tại Thư viện tính đến 07-3-2023 Danh mục sách hiện có tại Thư viện tính đến 07-3-2023
03/09/2023 Lượt xem : 499


Danh mục sách bổ sung tính đến tháng 02/2023 Danh mục sách bổ sung tính đến tháng 02/2023
03/07/2023 Lượt xem : 503

Sách mới bổ sung gồm có: Giáo trình, sách giáo viên biên soạn, tham khảo, sách biếu tặng, ngoại văn


Danh mục Giáo trình, sách tham khảo, ngoại văn, sách giáo viên biên soạn Danh mục Giáo trình, sách tham khảo, ngoại văn, sách giáo viên biên soạn
25/08/2022 Lượt xem : 750


Danh mục sách giáo viên biên soạn Danh mục sách giáo viên biên soạn
04/01/2022 Lượt xem : 667

Danh mục sách giáo viên biên soạn là sách do GV Nhà trường biên soạn nộp lưu chiểu hoặc biếu tặng. 


1 2 3 4
Lên đầu trang