Lịch phục vụ

Thống kê

1902577
  • Tài liệu số: 2895
  • Tổng lượt truy cập: 1902577
  • Hôm nay: 652
  • Hôm qua: 950
  • Tuần này: 1602
  • Tuần trước: 7012
  • Tháng này: 6184
  • Tháng trước: 35162

Cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung

ID và mật khẩu truy cập CSDL điện tử dùng chung của CBGV và sinh viên đăng ký ID và mật khẩu truy cập CSDL điện tử dùng chung của CBGV và sinh viên đăng ký
28/11/2022 Lượt xem : 540


Giới thiệu về các bộ CSDL điện tử dùng chung và cổng tìm kiếm tập trung Giới thiệu về các bộ CSDL điện tử dùng chung và cổng tìm kiếm tập trung
28/09/2022 Lượt xem : 190

Giới thiệu về 6 bộ CSDL điện tử dùng chung, cung cấp địa chỉ đăng nhập và nơi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ cổng tìm kiếm tập trung.


Danh mục 5 bộ CSDL điện tử dùng chung, hướng dẫn truy cập cổng tìm kiếm tập trung và hướng dẫn thay đổi, reset mật khẩu Danh mục 5 bộ CSDL điện tử dùng chung, hướng dẫn truy cập cổng tìm kiếm tập trung và hướng dẫn thay đổi, reset mật khẩu
24/08/2022 Lượt xem : 319


Hướng dẫn khai thác CSDL điện tử dùng chung qua cổng tìm kiếm tập trung của VNEUs Hướng dẫn khai thác CSDL điện tử dùng chung qua cổng tìm kiếm tập trung của VNEUs
21/07/2022 Lượt xem : 324


Hướng dẫn truy cập 6 bộ Cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung Hướng dẫn truy cập 6 bộ Cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung
05/11/2022 Lượt xem : 459

 Gồm CSDL: Sage, Emerald , Springer , Elsevier , IG Publishing ,  bộ CSDL Tài chính – Kinh tế - Vĩ mô thông qua phần mềm fiinpro.


Cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung Cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung
04/01/2022 Lượt xem : 214

3 bộ CSDL ĐTDC, gồm CSDL chuyên sâu khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý, các cơ sở dữ liệu nổi tiếng nước ngoài: SAGE Pupliccations Limited, Emerald Puplishing Limited và bộ cơ sở dữ liệu Tài chính – Kinh tế - Vĩ mô.


Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung
16/12/2021 Lượt xem : 316

Cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung hay còn gọi là Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.


1 2
Lên đầu trang