Lịch phục vụ

Bình chọn

Thống kê

2410955
  • Tài liệu số: 3170
  • Tổng lượt truy cập: 2410955
  • Hôm nay: 236
  • Hôm qua: 766
  • Tuần này: 5716
  • Tuần trước: 5196
  • Tháng này: 19163
  • Tháng trước: 30964

Đội ngũ cán bộ viên chức TTTT-TV

Đội ngũ cán bộ viên chức TTTT-TV


TT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC DANH DANH SÁCH MAIL ĐIỆN THOẠI
BAN GIÁM ĐỐC
1 Tạ Việt Anh Tiến sỹ Giám đốc tavietanh@tueba.edu.vn 0982776029
2 Trần Thanh Tùng Thạc sỹ Phó Giám đốc tranthanhtung@tueba.edu.vn 0943822828
BỘ PHẬN CNTT
3 Dương Văn  Sơn Kỹ sư Chuyên viên sonduong@tueba.edu.vn 0969123383
4 Nguyễn Hồng Hải Tiến sỹ Chuyên viên honghai@tueba.edu.vn 0983847988
5 Nguyễn Đức Hưng Kỹ sư Chuyên viên nguyenduchung@tueba.edu.vn 0976631662
6 Lê Mạnh Hùng Kỹ sư Chuyên viên manhhung_tttv@tueba.edu.vn 0977242423
BỘ PHẬN THƯ VIỆN
7 Lương Thị Vân Cử nhân Chuyên viên luongvantn@tueba.edu.vn 0978130296
8 Chu T. Vân Anh Cử nhân Thư viện viên chuthivananh@tueba.edu.vn 0988653334
9 Trần Thị Thu  Hoài Cử nhân Chuyên viên tranthithuhoai@tueba.edu.vn 0915605826
10 Nguyễn Thị Ánh Thùy Cử nhân Thư viện viên nguyenthianhthuy@tueba.edu.vn 0986373588
11 Dương Triệu T. Hường Cử nhân Chuyên viên trieuhuong@tueba.edu.vn 0915887899
12 Nguyễn Thị Vinh Cử nhân Thư viện viên nguyenthivinh@tueba.edu.vn 0358669246
Danh sách file đính kèm:
Thứ sáu, 10/11/2023 15:46:32
Lên đầu trang