Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

/
Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ May Tháng Tám
Lê, Hạnh Trang
Thái Nguyên
59tr.:Bảng biểu, sơ đồ;28cm.
Giới thiệu cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ May Tháng Tám.
Kế toán,Nguyên vật liệu,Doanh nghiệp,Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ May Tháng Tám,,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Khóa luận KL.0000003037 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang