Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

330.94/HER
Tây Âu trong tiến trình phát triển kinh tế, con đường đưa thế giới đến thịnh vượng: Lịch sử tiến trình xã hội, lịch sử tiền tệ và những cuộc khủng hoảng
Ulrike Herrmann
Hà Nội:Tri thức,2014
462tr.;21cm.
Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: Phần 1 - Tư bản bắt đầu thắng thế; Phần 2 - Ba điều ngộ nhận về Tư bản; Phần 3 - Tư bản trong tương quan với tiền; Phần 4 - Các cuộc khủng hoảng Tư bản
Tư bản,Tây Âu,Lịch sử tiền tệ,Kinh tế tư bản

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho tham khảo TK.0000001251 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001252 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001253 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001254 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001255 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang