Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

658.15/NHA
Quản lý tài chính tại sở y tế tỉnh Thái Nguyên
Hoàng Thị Nhã
99tr.:Bảng;30cm.+1 bài tóm tắt, 1 đĩa CD
Luận văn nghiên cứu phân tích đánh giá tình hình thực trạng và đề xuất về công tác quản lý tài chính, công tác lập dự toán, thực hiện dự toán, quyết toán và kiểm tra tài chính tại Sở Y tế tỉnhThái Nguyên trong thời gian tới.
Quản lý,Tài chính,Sở y tế,Tỉnh Thái Nguyên,,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002736 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang