Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

/
Hoàn thiện tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH Quốc Thái Thái Nguyên
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Thái Nguyên
76tr.:Bảng biểu, sơ đồ;28cm.
Giới thiệu cơ sở lý luận cơ bản về kế toán thuế giá trị gia tăng, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH Quốc Thái Thái Nguyên.
Kế toán,Thuế giá trị gia tăng,Giải pháp,Công ty TNHH Quốc Thái Thái Nguyên,,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Khóa luận KL.0000003040 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang