Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

/
Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần May Thành Hưng
Nguyễn, Thuỳ Dương
Thái Nguyên
97tr.:Bảng biểu, sơ đồ;28cm.
Giới thiệu lý luận chung về thuế giá trị gia tăng, phân tích thực trạng và đưa ra nhận xét, kết luận nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần May Thành Hưng.
Kế toán,Thuế giá trị gia tăng,Công ty cổ phần May Thành Hưng,,,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Khóa luận KL.0000003043 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang