Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

/
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Lê Tuấn Hoàng
Nguyễn, Thị Hương
Thái Nguyên
55tr.:Bảng biểu, sơ đồ;28cm.
Giới thiệu cơ sở lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Lê Tuấn Hoàng.
Kế toán,Tiền lương,Các khoản trích theo lương,Doanh nghiệp,Công ty TNHH Lê Tuấn Hoàng,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Khóa luận KL.0000003042 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang