Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

/
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH In Tiến Loan
Nguyễn, Thị Phương Lan
Thái Nguyên
59tr.:Bảng biểu, sơ đồ;28cm.
Giới thiệu cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH In Tiến Loan.
Kế toán,Tiền lương,Các khoản trích theo lương,Doanh nghiệp,Công ty TNHH In Tiến Loan,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Khóa luận KL.0000003039 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang