Lịch phục vụ

Tìm kiếm tài liệu số

Kết quả tìm kiếm : 3146 Sắp xếp:

CAUSALITY: MODELS, REASONING, AND INFERENCE CAUSALITY: MODELS, REASONING, AND INFERENCE
Tác giả : PEARL,JUDEA
Năm XB : |

Ngày tạo: 17/12/2013
An Outline of American History An Outline of American History
Tác giả : ,Howard Cincott
Năm XB : |

Ngày tạo: 22/04/2014
Business and Economics Business and Economics
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 22/04/2014
Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ
Tác giả : Anh,Trần Thị Lan
Năm XB : |

Ngày tạo: 12/06/2014
Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc
Tác giả : Nhung,Trần Thị Tuyết
Năm XB : |

Ngày tạo: 13/01/2015
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex chi nhánh Thái Nguyên
Tác giả : Cường,Trần Đức
Năm XB : |

Ngày tạo: 26/02/2016
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc
Tác giả : Hoàn, Mai Lê
Năm XB : |

Ngày tạo: 04/05/2016
Giáo trình đa dạng sinh học Giáo trình đa dạng sinh học
Tác giả : Pháp,Tôn Thất
Năm XB : |

Ngày tạo: 15/04/2017
Môi trường và phát triển bền vững Môi trường và phát triển bền vững
Tác giả : Hòe,Nguyễn Đình
Năm XB : |

Ngày tạo: 16/04/2017
Giáo trình Môi trường và con người Giáo trình Môi trường và con người
Tác giả : Mai,Lê Thị Thanh
Năm XB : |

Ngày tạo: 16/04/2017
Lên đầu trang