Lịch phục vụ

Bình chọn

Thống kê

2369507
  • Tài liệu số: 3146
  • Tổng lượt truy cập: 2369507
  • Hôm nay: 422
  • Hôm qua: 979
  • Tuần này: 2322
  • Tuần trước: 3749
  • Tháng này: 8679
  • Tháng trước: 53809

Thông báo trả tài liệu mượn quá hạn

Thông báo trả tài liệu mượn quá hạn


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TT - THƯ VIỆN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /TTTV

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v trả tài liệu mượn quá hạn của thư viện

Căn cứ quy định Quản lý và sử dụng Thư viện của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-ĐHKT&QTKD-TTTV, ngày 6 tháng 6 năm 2022.

Hiện nay còn một số sinh viên mượn sách của Thư viện Nhà trường đã quá hạn trả sách. Trung tâm TT – Thư viện yêu cầu những sinh viên còn mượn sách quá hạn hoàn trả sách cho Thư viện. (Danh sách bạn đọc mượn tài liệu quá hạn gửi kèm Thông báo này qua email).

Đề nghị Thầy/Cô Trưởng các đơn vị quán triệt, đôn đốc  sinh viên thuộc đơn vị thực hiện.

Địa điểm trả tài liệu: Phòng 103 – GK2.

Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Hạn trả: Trước 16h00 ngày 10/3/2023.

Sau thời hạn trên, Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ lập danh sách danh sách những sinh viên chưa thực hiện trả tài liệu gửi Phòng Công tác HSSV xử lý theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đăng Website

- Các Khoa, Viện (t/hiện).

- Lưu TTTV

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Thanh Tùng

 

Lên đầu trang