Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

/
Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH một thành viên In Dung Đức
Phùng, Thị Linh
Thái Nguyên
75tr.:Bảng biểu, sơ đồ;28cm.
Giới thiệu lý luận chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH một thành viên In Dung Đức.
Kế toán,Nguyên vật liệu,Công cụ dụng cụ,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Công ty TNHH một thành viên In Dung Đức,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Khóa luận KL.0000003038 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang