Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

331.1/HUA
Tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Tạ Văn Huấn
95tr.:Bảng;30cm.+1 bài tóm tắt, 1 đĩa CD
Luận văn nghiên cứu, đánh giá liên quan đến lao động, việc làm và xây dựng, triển khai kế hoạch và kết quả tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.
Việc làm,Lao động,Lao động nông thôn,Huyện Lục Nam,Tỉnh Bắc Giang,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002738 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang