Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

336.2/CON
Tăng cường quản lý thuế đối với doang nghiệp nhỏ và vừa tại chi cục thuế huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
Đỗ, Đức Công
Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh:Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh
127tr.:Minh họa đen trắng;28cm.+1 bài tóm tắt + 1 đĩa CD
Thực trạng và giải pháp về Tăng cường quản lý thuế đối với doang nghiệp nhỏ và vừa tại chi cục thuế huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
Quản lý thuế,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Chi cục thuế,Huyện Phú Lương,Thái Nguyên,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002033 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang