Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

352.4/KHO
Quản lý thu ngân sách cấp xã trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Đỗ Văn Khoa
86tr.:Bảng;30cm.+1 bài tóm tắt, 1 đĩa CD
Đề tài phân tích và đánh giá quản lý thu ngân sách cấp xã như lập dự toán nguồn thu, xây dựng kế hoạch thu ngân sách, tuyên truyền vận động đối tượng nộp ngân sách, tổ chức thu ngân sách trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Quản lý thu,Ngân sách cấp xã,Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh,,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002733 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang