Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

370/LY
Quản lý nhà nước về hỗ trợ phát triển các cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Tống Văn Ly
102tr.:Bảng;30cm.+1 bài tóm tắt, 1 đĩa CD
Luận văn nghiên cứu phân tích đánh giá tình hình thực trạng và đề xuất về công tác xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước về phát triển cơ sở mầm non ngoài công lập, thanh tra kiểm tra đánh giá hoạt động quản lý nhà nước về hỗ trợ phát triển cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Việ
Quản lý nhà nước,Cơ sở mầm non,Ngoài công lập,Huyện Việt Yên,Tỉnh Bắc Giang,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002735 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang