Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

658.15/ÐUC
Quản lý dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty bảo Việt Lào Cai
Phạm Minh Đức
123tr.:Bảng;30cm.+1 bài tóm tắt, 1 đĩa CD
Đề tài nghiên cứu phân tích đánh giá tình hình thực trạng và đề xuất một số giải pháp về công tác quản lý dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Bảo Việt Lào Cai trong thời gian tới.
Quản lý,Dịch vụ,Bào hiểm phi nhân thọ,Công ty Bảo Việt,Lào Cai,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002740 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang