Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

658.15/NGO
Quản lý chi bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai
Vũ Thị Ngọc
107tr.:Bảng;30cm.+1 bài tóm tắt, 1 đĩa CD
Luận văn nghiên cứu phân tích đánh giá tình hình thực trạng và đề xuất một số giải pháp về công tác quản lý chi bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai trong thời gian tới.
Quản lý,Bảo hiểm y tế,Bào hiểm xã hội,Quản lý chi bảo hiểm,Tỉnh Lào Cai,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002739 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang