Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

338.4/LON
Phát triển du lịch ở tỉnh Lào Cai theo hướng bền vững
Nguyễn Thanh Long
113tr.:Bảng;30cm.+1 bài tóm tắt, 1 đĩa CD
Luận văn nghiên cứu phân tích đánh giá sự phát triển chủ yếu theo khía cạnh kinh tế và xã hội liên quan đến phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Lào Cai.
Phát triển,Du lịch,Tỉnh Lào Cai,,,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.00000002734 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang