Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

658.3/TIN
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại VNPT Thái Nguyên
Đinh Trung Tín
103tr.:Bảng;30cm.+1 bài tóm tắt, 1 đĩa CD
Luận văn nghiên cứu phân tích đánh giá tình hình thực trạng và đề xuất một số giải pháp về công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại VNPT Thái Nguyên trong thời gian tới.
Viễn thông,Chất lượng nguồn nhân lực,Nguồn nhân lực,VNPT,Thái Nguyên,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002737 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang