Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

/
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dược y học Thái Nguyên
Lâm, Quỳnh Anh
Thái Nguyên
99tr.:Bảng biểu, sơ đồ;28cm.
Giới thiệu cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng, đưa ra một số nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dược y học Thái Nguyên.
Kế toán,Tiêu thụ hàng hoá,Xác định kết quả kinh doanh,Doanh nghiệp,Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dược y học Thái Nguyên,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Khóa luận KL.0000003041 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang