Lịch phục vụ

Bình chọn

Thống kê

855985
  • Tài liệu số: 2293
  • Tổng lượt truy cập: 855985
  • Hôm nay: 338
  • Hôm qua: 781
  • Tuần này: 1745
  • Tuần trước: 5836
  • Tháng này: 14239
  • Tháng trước: 20492

QUY TRÌNH PHÒNG MƯỢN

QUY TRÌNH PHÒNG MƯỢN


 

QUY TRÌNH PHÒNG MƯỢN CỦA THƯ VIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:103  /QĐ-ĐHKT&QTKD-TTTV  ngày  24    tháng   01  năm 2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học KT&QTKD)

 

1. Mục đích : Quy định lưu thông tài liệu tại phòng mượn giúp cho việc lưu thông tài liệu được hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả tiếp cận nguồn tài liệu phục vụ cho công tác học tập nghiên cứu giảng dậy tốt hơn và theo đúng quy trình lưu thông tại phòng mượn.

2. Phạm vi: Tất cả các cán bộ, giáo viên, học viên cao học, sinh viên trong toàn trường.

3.Tài liệu tham khảo: Nội quy Thư viện, Quy định quản lý và sử dụng Thư viện

4. Định nghĩa: Quy trình lưu thông tài liệu là quá trình mượn trả và gia hạn tài liệu của bạn đọc khi sử dụng tài liệu trong Thư viện.

5. Quy trình phòng mượn

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Quy trình mượn tài liệu:

Người thực hiện

Mô tả công việc

Cách thực hiện

 

Trình thẻ

Nhận,viết phiếu yêu cầu

Độc giả

PHIẾU YÊU CẦU

Họ và tên: Lê Quang Lâm

Lớp: DTE 13534010116

 Tên sách, tác giả, nhà xuất bản:…………………

1.       GT Nguyên lý Thống kê

2.       Toán cao cấp

3.       GT Quản trị nhân lực

                     

 

 

 

 

 

                         

 

 

-Khi đến thư viện độc giả xuất trình thẻ sinh viên, cán bộ giáo viên, thẻ học viên đưa cho cán bộ Thư viện

- Nhận phiếu yêu cầu ghi  đầy đủ các thông tin trên phiếu yêu cầu nộp phiếu yêu cầu cho cán bộ thư viện

 

 

CB Thư viện

Nhập thẻ vào phần mềm Elip

Kiểm tra thẻ

 

 

Tìm sách trong kho theo phiếu yêu cầu

Nhận lại phiếu yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận thẻ độc giả, kiểm tra thẻ nhập mã thẻ vào phần mềm Elip

- Nhận phiếu yêu cầu, tìm sách trong kho mượn theo phiếu yêu cầu

- Kiểm tra sách (đánh dấu ghi chú hiện trạng sách khi cần).

 - Nhập mã đăng ký cá biệt sách vào phần mềm Elip.

 

Độc giả

Nhận lại thẻ và sách  

Kiểm tra sách trước khi mang về

 

 

 

 

 

 

Trả thẻ độc giả, giao tài liệu cho độc giả, báo số lượng sách và thời hạn mượn sách theo quy định của Thư viện là 1 kỳ học, kết thúc kỳ học trả sách cho Thư viện

B.     Quy trình trả tài liệu

Người thực hiện

Mô tả công việc

Cách thực hiện

 

Kiểm tra sách, giáo trình

 

CB Thư viện

Độc giả

Trình thẻ và sách, giáo trình cho CB Thư viện

 

 

 

 

- Mang sách đến quầy lưu thông.

- Trình sách, thẻ cho cán bộ Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra xem sách có bị bôi bẩn bị rách, bị viết vào sách hay không. Nếu sách do độc giả làm hỏng, độc giả phải bồi thường theo quy định chung của Thư viện

 

 

Nhập thẻ vào phần mềm Elip

 

CB Thư viện

CB Thư viện

 

 

 

 

 

 

Cán bộ phân loại sách xếp sách lên giá

 

- Nhập thẻ vào phần mềm Elip

- Kiểm tra thông tin của độc giả trên thẻ và thông tin sách xem có đúng với thông tin trên phần mềm Elip.

 

 

Làm thủ tục trả sách và xử lý độc giả đền bù theo quy định xử phạt

CB Thư viện

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhắc nhở độc giả số sách còn lại và hạn trả.

- Trường hợp độc giả vi phạm, đền bù theo quy định của nhà trường.

 

 

Nhận lại thẻ và thực hiện nộp phạt theo quy định Thư viện nếu vi phạm

Độc giả

 

 

-                        - Độc giả nhận lại thẻ và tiến hành hoàn tất thủ tục trả sách, nộp phạt nếu vi phạm

 

 

 

CB Thư viện

 

 

Cất sách lên giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.       Quy trình hạn tài liệu

Người thực hiện

Công việc

Cách thức thực hiện

 

CB Thư viện

Độc giả

Trình thẻ và trình sách cần  gia hạn

Kiểm tra thẻ và sách cần gia hạn, tiến hành gia hạn sách

 

 

 

 

 

 

 - Độc giả trình thẻ và sách cho cán bộ thư viện xin gia hạn mượn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cán bộ thư viện kiểm tra thẻ, sách. - Tiến hành gia hạn sách cho độc giả

- Nhắc độc giả thời gian trả sách

 

 

 

Nhận lại thẻ và sách đã được gia hạn

Độc giả

 

 

Độc giả nhận lại thẻ, kiểm tra thẻ và sách trước khi rời Thư viện

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS.TS. Đặng Văn Minh

 

QUY TRÌNH PHÒNG MƯỢN CỦA THƯ VIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:103  /QĐ-ĐHKT&QTKD-TTTV  ngày  24    tháng   01  năm 2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học KT&QTKD)

 

1. Mục đích : Quy định lưu thông tài liệu tại phòng mượn giúp cho việc lưu thông tài liệu được hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả tiếp cận nguồn tài liệu phục vụ cho công tác học tập nghiên cứu giảng dậy tốt hơn và theo đúng quy trình lưu thông tại phòng mượn.

2. Phạm vi: Tất cả các cán bộ, giáo viên, học viên cao học, sinh viên trong toàn trường.

3.Tài liệu tham khảo: Nội quy Thư viện, Quy định quản lý và sử dụng Thư viện

4. Định nghĩa: Quy trình lưu thông tài liệu là quá trình mượn trả và gia hạn tài liệu của bạn đọc khi sử dụng tài liệu trong Thư viện.

5. Quy trình phòng mượn

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Quy trình mượn tài liệu:

Người thực hiện

Mô tả công việc

Cách thực hiện

 

Trình thẻ

Nhận,viết phiếu yêu cầu

Độc giả

PHIẾU YÊU CẦU

Họ và tên: Lê Quang Lâm

Lớp: DTE 13534010116

 Tên sách, tác giả, nhà xuất bản:…………………

1.       GT Nguyên lý Thống kê

2.       Toán cao cấp

3.       GT Quản trị nhân lực

                     

 

 

 

 

 

                         

 

 

-Khi đến thư viện độc giả xuất trình thẻ sinh viên, cán bộ giáo viên, thẻ học viên đưa cho cán bộ Thư viện

- Nhận phiếu yêu cầu ghi  đầy đủ các thông tin trên phiếu yêu cầu nộp phiếu yêu cầu cho cán bộ thư viện

 

 

CB Thư viện

Nhập thẻ vào phần mềm Elip

Kiểm tra thẻ

 

 

Tìm sách trong kho theo phiếu yêu cầu

Nhận lại phiếu yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận thẻ độc giả, kiểm tra thẻ nhập mã thẻ vào phần mềm Elip

- Nhận phiếu yêu cầu, tìm sách trong kho mượn theo phiếu yêu cầu

- Kiểm tra sách (đánh dấu ghi chú hiện trạng sách khi cần).

 - Nhập mã đăng ký cá biệt sách vào phần mềm Elip.

 

Độc giả

Nhận lại thẻ và sách  

Kiểm tra sách trước khi mang về

 

 

 

 

 

 

Trả thẻ độc giả, giao tài liệu cho độc giả, báo số lượng sách và thời hạn mượn sách theo quy định của Thư viện là 1 kỳ học, kết thúc kỳ học trả sách cho Thư viện

B.     Quy trình trả tài liệu

Người thực hiện

Mô tả công việc

Cách thực hiện

 

Kiểm tra sách, giáo trình

 

CB Thư viện

Độc giả

Trình thẻ và sách, giáo trình cho CB Thư viện

 

 

 

 

- Mang sách đến quầy lưu thông.

- Trình sách, thẻ cho cán bộ Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra xem sách có bị bôi bẩn bị rách, bị viết vào sách hay không. Nếu sách do độc giả làm hỏng, độc giả phải bồi thường theo quy định chung của Thư viện

 

 

Nhập thẻ vào phần mềm Elip

 

CB Thư viện

CB Thư viện

 

 

 

 

 

 

Cán bộ phân loại sách xếp sách lên giá

 

- Nhập thẻ vào phần mềm Elip

- Kiểm tra thông tin của độc giả trên thẻ và thông tin sách xem có đúng với thông tin trên phần mềm Elip.

 

 

Làm thủ tục trả sách và xử lý độc giả đền bù theo quy định xử phạt

CB Thư viện

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhắc nhở độc giả số sách còn lại và hạn trả.

- Trường hợp độc giả vi phạm, đền bù theo quy định của nhà trường.

 

 

Nhận lại thẻ và thực hiện nộp phạt theo quy định Thư viện nếu vi phạm

Độc giả

 

 

-                        - Độc giả nhận lại thẻ và tiến hành hoàn tất thủ tục trả sách, nộp phạt nếu vi phạm

 

 

 

CB Thư viện

 

 

Cất sách lên giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.       Quy trình hạn tài liệu

Người thực hiện

Công việc

Cách thức thực hiện

 

CB Thư viện

Độc giả

Trình thẻ và trình sách cần  gia hạn

Kiểm tra thẻ và sách cần gia hạn, tiến hành gia hạn sách

 

 

 

 

 

 

 - Độc giả trình thẻ và sách cho cán bộ thư viện xin gia hạn mượn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cán bộ thư viện kiểm tra thẻ, sách. - Tiến hành gia hạn sách cho độc giả

- Nhắc độc giả thời gian trả sách

 

 

 

Nhận lại thẻ và sách đã được gia hạn

Độc giả

 

 

Độc giả nhận lại thẻ, kiểm tra thẻ và sách trước khi rời Thư viện

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS.TS. Đặng Văn Minh

 

Danh sách file đính kèm:
Thứ sáu, 23/11/2012 10:17:00

Các tin khác

Lên đầu trang