Lịch phục vụ

Bình chọn

Thống kê

440983
  • Tài liệu số: 2243
  • Tổng lượt truy cập: 440983
  • Hôm nay: 5034
  • Hôm qua: 6808
  • Tuần này: 11842
  • Tuần trước: 28195
  • Tháng này: 70634
  • Tháng trước: 14373

QUY TRÌNH PHÒNG ĐỌC

QUY TRÌNH PHÒNG ĐỌC


QUY TRÌNH PHÒNG ĐỌC CỦA THƯ VIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:103  /QĐ-ĐHKT&QTKD-TTTV  ngày  24    tháng   01  năm 2017

của Hiệu trưởng Trường Đại học KT&QTKD)

            1. Hình thức phục vụ: Kho mở tại phòng đọc

 

            2. Mục đích

Xây dựng quy trình phục vụ tại phòng đọc (theo mô hình kho mở) nhằm mục đích giúp cho CBTV và độc giả nắm bắt rõ ràng các bước thực hiện khi đến phòng đọc tại thư viện. Nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ của bộ phận thư viện.

            3. Phạm vi áp dụng

            Tất cả các cán bộ, giáo viên, học viên cao học, sinh viên trong toàn trường mượn tài liệu đọc  tại chỗ.

            4. Các từ viết tắt

- CBTV: Cán bộ thư viện

- TV: Thư viện

- SV: Sinh viên

- CB: Cán bộ

- GV: Giảng viên

- TL: Tài liệu

- DM: Danh mục

- HD: Hướng dẫn

- ĐKCB: Số đăng ký cá biệt

 

            5. Tài liệu tham khảo

·        Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm TT-TV

·        Nội quy Thư viện, Quy định quản lý và sử dụng Thư viện

6. Quy trình phòng đọc

(Theo sơ đồ)

 

 

 

 

 

 

Người thực hiện

 

Công việc

 

Cách thực hiện

Bạn đọc

Độc giả xuất trình thẻ

 

Xuất trình thẻ SV/CB/GV

Cán bộ thư viện

Kiểm tra thẻ, vào sổ theo dõi bạn đọc

 

Kiểm tra tính hợp lệ của thẻ SV/CB/GV, ghi thông tin bạn đọc vào sổ nhật ký phòng đọc.

Bạn đọc

Cất cặp sách, tư trang cá nhân

 

Cất cặp sách, tư trang cá nhân tại tủ gửi đồ, khóa tủ và giữ chìa khóa tủ. Nếu mang theo tài liệu cá nhân vào thì trình thủ thư.

Bạn đọc

 

CB thủ thư hướng dẫn tra cứu

Tra cứu tài liệu trên danh mục tại TV

 

                                                               

Bạn đọc tra cứu tài liệu trong cuốn danh mục tại TV để tìm ra chỉ số ĐKCB của tài liệu để xác định vị trí cuốn tài liệu trên giá.

 

Bạn đọc

Vào kho sách chọn tài liệu

 

Bạn đọc vào kho lựa chọn tài liệu

 

 

Bạn đọc

 

Trao đổi nhóm, tự học, tự nghiên cứu

Nghiên cứu đọc TL tại phòng đọc

 

Bạn đọc có 02 đối tượng:

- Bạn đọc tự học, tự nghiên cứu hoặc thảo luận nhóm.

- Sau khi lựa chọn được tài liệu, bạn đọc về chỗ ngồi nghiên cứu, học tập. Bạn đọc chỉ lấy tối đa 2 cuốn/1 lần sử dụng.

 

 

Cán bộ thư viện

Cần sao chụp tài liệu

Đọc xong TL,  không có nhu cầu đọc tiếp

Đọc xong TL, có nhu cầu đọc TL khác

 

 

                                                      

Sau khi đọc xong TL có thể có 3 trường hợp sau:

- Không có nhu cầu đọc.

- Có nhu cầu đọc TL khác

- Cần sao chụp TL: Ra đăng ký với thủ thư, sau đó thủ thư chuyển sang phòng photo.

 

Bạn đọc

Liên hệ CBTV tại bàn thủ thư

Trả tài liệu

Trả TL, tiếp tục mượn TL khác

 

Trả lại TL (nếu không đọc tiếp)

- Vào kho tìm TL (nếu còn có nhu cầu đọc TL).

- CBTV hướng dẫn sao chụp TL.

Bạn đọc

Trả sách vào vị trí cũ trên giá

 

Sau khi đọc xong tài liệu bạn đọc cất TL lên giá sách, không mang TL ra ngoài phòng đọc.

Bạn đọc

Nhận lại thẻ bạn đọc tại bàn thủ thư

 

- Sinh lấy lại túi sách, trả lại chìa khóa tủ, nhận lại thẻ bạn đọc

Cán bộ thư viện

 

Sắp xếp lại TL sau khi bạn đọc sử dụng xong cho đúng vị trí

 

Kiểm tra, sắp xếp TL trả lại đúng vị trí trên giá sách để phục vụ tiếp theo.

 

      HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

       GS.TS. Đặng Văn Minh

 

Danh sách file đính kèm:
Thứ sáu, 14/04/2017 17:33:42

Các tin khác

Lên đầu trang