Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

332.7/THU
Tăng cường quản lý huy động vốn ngắn hạn tại các chi nhánh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Trần, Thị Thu
Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh:Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh
125tr.:Minh họa đen trắng;28cm.+1 bài tóm tắt + 1 đĩa CD
Phân tích, đánh giá về Tăng cường quản lý huy động vốn ngắn hạn tại các chi nhánh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Huy động vốn,Ngân hàng thương mại,Công thương,Phú Thọ,,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002030 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang