Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

332.6/ANH
Tăng cường quản lý dự án đầu tư tại công ty điện lực Quảng Ninh
Đõ, Đức Anh
Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh:Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh
124tr.:Minh họa đen trắng;28cm.+1 bài tóm tắt +1 đĩa CD
Phân tích, đánh giá về Tăng cường quản lý dự án đầu tư tại công ty điện lực Quảng Ninh
Dự án đầu tư,Quản lý dự án,Điện lực,Quảng Ninh,,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002029 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang