Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

658.15/THU
Tăng cường công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn, Thị Thu
Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh:Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh
92tr.:Minh họa đen trắng;28cm.+1 bài tóm tắt + 1 đĩa CD
Phân tích, đánh giá về Tăng cường công tác quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Tài chính,Quản lý tài chính,Phát triển quỹ đất,Cẩm phả,Quảng Ninh,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002031 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang