Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

320.109597/DIE
Tài liệu tham khảo phục vụ công tác tập huấn tuyên truyền về biển, đảo
Nguyễn, Bá Diến
Tái bản có bổ sung. -Hà Nội:Thông tin và truyền thông,2013
358tr.:minh họa đen trắng;27cm.
Cuốn sách gồm 11 bài viết về Biển Đông; yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc; Hoạt động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông; Những văn bản chính sử, địa lý, bản đồ có giá trị pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa; Chính sách, p
Biển Đông,Tài liệu tham khảo,Tuyên truyền,Biển Việt Nam,Đảo Việt Nam,Việt Nam

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho tham khảo TK.0000001189 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001190 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001191 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001192 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001193 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001194 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001195 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001196 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001197 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001198 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang