Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

352.4/HIE
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn, Thu Hiền
Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh:Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh
99tr.:Minh họa màu;28cm.+1 bài tóm tắt + 1 đĩa CD
Phân tích, đánh giá về Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Ngân sách nhà nước,Huyện Tân Sơn,Tỉnh Phú Thọ,Quản lý chi,,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002028 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang