Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

895.922/LE
Phác thảo văn học Việt Nam hiện đại (thế kỷ XX)
Phong Lê
Tái bản lần thứ hai. -Hà Nội:Tri thức,2014
544tr.;21cm.
Nội dung cuốn sách gồm 5 chương trình bày: tổng luận hiện đại hóa văn học Việt Nam; Thơ cách mạng, thơ cũ và thơ mới, thơ thời đổi mới; Văn xuôi 1930 - 1945, văn xuôi sau chiến tranh, văn xuôi thời đổi mới; Lý luận, phê bình, nghiên cứu văn học trước và sau 1945, thời đổi mới...
Nghiên cứu văn học,Văn học hiện đại,Thế kỷ 20,Việt Nam

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho tham khảo TK.0000001241 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001242 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001243 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001244 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001245 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001246 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001247 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001248 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001249 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001250 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang