Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

338.5/QUA
Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Xuân Quang
Thái Nguyên
175tr.:Minh hoạ màu;28cm.+01 bài tóm tắt, 01 đĩa CD
Đề tài tập trung đánh giá, phân tích Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của tỉnh Thái Nguyên
Năng lực cạnh tranh,Doanh nghiệp,Tỉnh Thái Nguyên,Luận án,,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận án Tiến sĩ LA.0000000057 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang