Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

331.11/TAN
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức ở trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn, Duy Tân
Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh:Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh
105tr.:Minh họa đen trắng;28cm.+1 bài tóm tắt + 1 đĩa CD
Phân tích, đánh giá về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức ở trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Cán bộ viên chức,Phát triển quỹ đất,Cẩm Phả,Quảng Ninh,,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002026 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang