Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

636.4/GIA
Liên kết kinh tế trong chăn nuôi và tiêu thụ lợn thịt ở tỉnh Thái Nguyên
Phan Thị Vân Giang
Thái Nguyên
238tr.:Minh hoạ đen trắng;28cm.+01 quyển tóm tắt, 01 đĩa CD
Đề tài, phân tích đánh giá vào phân tích hoạt động của các nhân tố trong chuỗi cung ứng chăn nuôi tiêu thụ lợn thịt ở tỉnh Thái Nguyên.
Chăn nuôi,Liên kết kinh tế,Tiêu thụ lợn thịt,Tỉnh Thái Nguyên,Kinh tế nông nghiệp,Luận án

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận án Tiến sĩ LA.0000000052 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang