Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

352.4/MAI
Kiểm soát chi thường xuyên qua ngân sách nhà nước huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
Phan, Thị Hồng Mai
Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh:Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh
99tr.:Minh họa đen trắng;28cm.+1 bài tóm tắt + 1 đĩa CD
Nghiên cứu đề tài đưa ra thực trạng và giải pháp vềKiểm soát chi thường xuyên qua ngân sách nhà nước huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
Kiểm soát chi,Ngân sách nhà nước,Kho bạc nhà nước,Huyện Tam Nông,Phú Thọ,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002032 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang