Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

332.6/NAM
Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Phạm Hoài Nam
Thái Nguyên
214tr.:Minh hoạ đen trắng;28cm.+01 bài tóm tắt, 01 đĩa CD
Đề tài nghiên cứu, phân tích đánh giá về huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên
Huy động vốn,Vốn đầu tư,Hạ tầng kinh tế,Kinh tế xã hội,Tỉnh Thái Nguyên,Quản lý kinh tế

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận án Tiến sĩ LA.0000000055 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang