Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

352.4/DUO
Hoạt động quản lý ngân sách nhà nước tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Lại, Hữu Dương
Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh:Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh
111tr.:Minh họa đen trắng;28cm.+1 bài tóm tắt + 1 đĩa CD
Phân tích, đánh giá về Hoạt động quản lý ngân sách nhà nước tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Ngân sách nhà nước,Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ,,,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận văn Thạc sĩ LV.0000002027 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang