Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

320.109597/TRU
Evidences of VietNam's sovereignty on the Bien Dong sea
Trần, Công Trục
Hà Nội:Thôn tin và truyền thông,2014
428tr.:ảnh màu; bản đồ màu;24cm.
Cuốn sách bao gồm 5 chương, giới thiệu vị trí và vai trò của biển, đảo Việt Nam trong Biển Đông; Xác lập các vùng biển và thềm lục đụa Việt Nam; Xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...
Biển Đông,Biển Việt Nam,Đảo Việt Nam,Việt Nam

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho tham khảo TK.0000001219 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001220 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001221 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001222 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001223 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001224 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001225 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001226 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001227 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001228 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang