Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

320.109597/BAC
Đến với Trường Sa
Đoàn, Bắc
Hà Nội:Thông tin và truyền thông,2015
148tr.:ảnh màu;24x21cm.
Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: Phần 1 - Khám phá thế giới tự nhiên của Quần đảo Trường Sa; Phần 2 - Quá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với Quần đảo Trường Sa; Phần 3 - Đến với huyện đảo Trường Sa; Phần 4 - Bảo vệ Trường Sa.
Biển Đông,Quần đảo Trường Sa,Biển Việt Nam,Chủ quyền Việt Nam

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho tham khảo TK.0000001231 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001232 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001233 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001234 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001235 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001236 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001237 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001238 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001239 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001240 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang