Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

331.7/PHU
Corporate social responsibilyty of livestock enterprises in Hung Yen province
Mai Thị Phượng
Thái Nguyên
141tr.:Minh hoạ màu;28cm.+01 bài tóm tắt, 01 đĩa CD
Đề tài tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng và các vấn đề liên qua đến trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hựng Yên.
Doanh nghiệp,Chăn nuôi,Tỉnh Hưng Yên,Quản trị kinh doanh,,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho Luận án Tiến sĩ LA.0000000053 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang