Lịch phục vụ

Bình chọn

CHI TIẾT TÀI LIỆU IN ẤN

320.109597/DUC
Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài
Trương, Minh Dục
Hà Nội:Thông tin và truyền thông,2014
343tr.:bản đồ màu, ảnh màu;24cm.
Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: trình bày vài nét về địa lý hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; Chủ quyền Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài; Đấu tranh để khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng sa, Trường sa.
Biển Đông,Chủ quyền Việt Nam,Quần đảo Hoàng Sa,Quần đảo Trường Sa,Việt Nam,

KhoVị tríSố ĐKCBTrạng TháiCông cụ
Kho tham khảo TK.0000001139 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001140 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001141 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001142 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001143 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001144 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001145 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001146 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001147 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Kho tham khảo TK.0000001148 Trong kho sẵn sàng cho mượn YC Mượn
Lên đầu trang